Fenomén Husovka – veřejná sbírka

Budovu Divadla U Kapličky získal před 20 lety od Fondu dětí a mládeže k užívání Pionýr za podmínky provozu budovy pro děti, mládež a divadlo. Pod správou Jihočeské krajské organizace Pionýra zde z původní hospody plné harampádí vzniklo příjemné kulturní centrum s novými okny, vchody, fasádou a kotelnou, centrum, kam se všichni rádi vracejí.

Po letech klidného provozu jsme se dozvěděli, že na pozemek pod budovou, který není její součástí a patří státu, byla vypsána veřejná dražba. Hrozilo reálné nebezpečí konce Husovky – zbourání budovy a využití pozemku pod ní pro stavbu bytů… Po skončení veřejné dražby nám byl pozemek nabídnutý k odkoupení za cenu nejvyšší dražební nabídky, která přesáhla 5,3 mil Kč. Bylo třeba velice rychle jednat, a tak následovalo obtížné rozhodování – nechat Husovku padnout a všechny divadelní spolky, kroužky a dětské i další neziskové organizace připravit o domov a zázemí nebo se pokusit získat finance potřebné na odkup pozemku pod budovou.

Součástí budovy, kterou v Budějovicích znají jako Divadlo U Kapličky, je divadelní sál pro 150 osob, keramická a rukodělná dílna, kterou pro své kroužky využívá Jihočeská krajská organizace Pionýra, sídlí zde Radambuk (Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje) a s ní spojené infocentrum pro mládež, už více než 20 let zde sídlí divadelní spolek J. K. Tyl, který působí už 138 let a je nejstarším amatérským divadelním spolkem u nás, působí zde divadelní pionýrské oddíly Šramot a Šramotík, Hudební skupina Spolektiv zde pořádá pravidelné hudební Večery S, tradicí se už stala republiková finále Pionýrského Sedmikvítku – Melodie a Divadlo, sídlí zde nezisková organizace Attavena zaměřená na vzdělávání a podporu maminek na mateřské dovolené, pořádají se zde kurzy, příměstské tábory, různé akce pro budějovické školy a školky. Husovka rozhodně nespí a její konec by znamenal velké problémy nejen pro Pionýr, ale pro všechny, kdo tady našli svůj prostor pro činnost.


V době po vyhlášení veřejné dražby nás tlačil čas, bylo třeba jednat rychle, jinak hrozil konec Husovky a její zbourání. Získali jsme úvěr od banky a bezprostřední nebezpečí bylo zažehnáno. Pozemek pod budovou je dnes náš a budoucnost Husovky je zajištěna.

Nyní však potřebujeme získat prostředky na splácení této půjčky, aby divadlo, kultura a činnost dětských a vzdělávacích organizací mohly v Husovce bezpečně pokračovat ve své tradici.

Vedle dalších cest, např. prodeje další pionýrské budovy Vltava, kterou Pionýr vlastní v Českých Budějovicích a jehož výtěžek půjde na splacení podstatné části půjčky, hledáme další cesty, kterými do spolku vrátíme zbytek peněz.

Pokud vám využití budovy, která slouží v Českých Budějovicích dětem a mládeži, připadá smysluplné, pomozte nám jakoukoli finanční částkou. Pomůže nám každý drobný dar.

Číslo bankovního účtu na příspěvky:

 2902367062 / 2010 


Děkujeme.