Pionýr, z.s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra

http://www.jihocesky-pionyr.cz


Pondělí, úterý – keramické kroužky
Úterý – kroužek rukodělek
Úterý – dramatické kroužky Šramotík, Šrum
Pátek – divadelní spolek Šramot